Revize dokumentace BOZP

Pokud jste náš klient a máte dokumentaci BOZP od nás, tak ji pravidelně kontrolujeme a udržujeme ji aktuální. Změní-li se něco v legislativě, tak to zohledníme a změny zapracujeme. V případě, že se rozhodnete rozšířit svou činnost, tak dodáme nové dokumenty, jaké jsou třeba v rámci BOZP. Když máte dokumentaci od nás, máte toto zcela bezplatně. V rámci servisu vám vše kontrolujeme pravidelně, nejen z hlediska dokumentace, ale i stavu na místě včetně požární ochrany.

Srovnáme vaši BOZP dokumentaci do laťe

V případě nutnosti můžeme dokumentaci doplnit či upravit. Cenu potom určíme dle rozsahu.

Popřemýšlejte o našem komplexním řešení BOZP a PO, mějte vše ve svém provozu v pořádku.

Zajistěte svým pracovníkům nejvyšší možnou míru ochrany zdraví.

 

Potřebujete revizi dokumentace BOZP?

Kontaktujte nás