Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je základem pro každou stavbu. My v Rescue Group vám nabízíme certifikované a schopné osoby z našich vlastních řad, které zajistí bezproblémový průběh vaší stavby.

Kdo je koordinátor BOZP?

Koordinátor BOZP je odborník, který musí dohlížet na každou stavbu.

Určí globální bezpečnostní opatření na stavbě podle jejího charakteru jako jsou například ochranné pomůcky.

Dále musí vypracovat harmonogram prací tak, aby se jednotlivé pracovní skupiny navzájem neohrožovaly. 

Stavby jsou dnes často realizovány pomocí takzvaných subdodávek, kdy se najme jedna firma na výkopové práce, jiná zas na sváření, další na lakování a tak dále. Úkolem koordinátora BOZP je dohlédnout na to, aby na stavbě nedocházelo ke zbytečně nebezpečným situacím. Aby se například nestalo, že u stropu bude probíhat řezání trubek a svařování a pod nim aby nepracovala další skupina s hořlavými laky nebo aby neprobíhaly výkopové práce tam, kde tou dobou budou muset procházet pracovníci s jiným posláním. Stavba se špatnou organizací bezpečnosti práce se může ošklivě zvrtnout.

Koordinátora BOZP nemůže dělat jen tak někdo, je potřeba člověk s osvědčením pro tuto činnost, jehož získání je podmíňeno vzděláním ve stavebnictví a pětiletou praxí v oboru. My takového člověka máme, a proto jsme schopni vám koordinátora BOZP zajistit.

 

Potřebujete koordinátora BOZP?

Kontaktujte nás