Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

Bezpečnost při práci a ochrana zdraví je to nejdůležitější, co by každá firma měla řešit. V Rescue Group přistupujeme k problematice zodpovědně a využíváme moderní technologie. Zajišťujeme komplexní služby, které pokryjí opravdu vše, aby riziko pracovních úrazů a jiných incidentů bylo co nejnižší. Přidejte se k našim spokojeným zákazníkům i vy.

Školení BOZP

Každý zaměstnanec musí být proškolen, jak se na pracovišti nezranit a neohrozit sebe ani kolegy.

Zároveň se zaměříme na ochranné pomůcky, které zvýší bezpečnost práce.

Přejít na školení BOZP

Dokumentace BOZP online

Využíváme moderní technologie, naši technici používají naše aplikace.

Zkrátíme tak dobu prohlídky a vyhneme se zbytečným papírům navíc.

Naši zákazníci mají přístup k datům online.

Specializujeme se na požární ochranu

Prevence požáru je důležitá, stejně tak krizové řešení případného incidentu.

Zajišťujeme komplexní služby požární ochrany včetně revizí a plnění hasicích přístrojů.

Přejít na požární ochranu

Pracovní úrazy

Řešíme pracovní úrazy důkladně, od jejich příčiny vzniku, až po řešení k jejich odstranění.

Eliminujeme rizika, aby se znovu neopakovaly a abychom předešli podobným.

Přejít na pracovní úrazy

Analýza a zpracování rizik

Zkontrolujeme pracoviště a vyhodnotíme rizika, která hrozí při práci či incidentu.

Některé hrozby odstraníme rovnou, jiným budeme předcházet.

Zobrazit rizika

Koordinátor BOZP

Při výstavbě objektů je důležité koordinovat BOZP, aby jednotlivé činnosti neohrožovaly jiné profese.

Plán BOZP pak připravíme tak, aby kromě bezpečnosti byla zajištěna i efektivita práce.

Přejít na koordinace BOZP

Spolehněte se na Rescue Group

Specializujeme se na problematiku BOZP - bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a také PO - požární ochranu. Analyzujeme vaše podnikání z hlediska bezpečnosti a vyhodnotíme rizika. Rizika pak dělíme na odstranitelná a neodstranitelná. Odstranitelná rizika na místě eliminujeme a ta neodstranitelná zabezpečíme tak, aby se minimalizovala šance na zranění pracovníků během plnění pracovních úkonů. Doporučíme správnou kombinaci ochranných pomůcek a pracovních postupů tak, aby se tato rizika snížila na naprosté minimum. V Rescue Group děláme vše komplexně a rozumně, takže vám nezaplníme šuplíky stohem obecných papírů, ale dodáme vám strukturovanou dokumentaci, která se týká pouze vašich činností.

Výhodou je, že vám k dokumentaci BOZP poskytneme i další služby, platíte tedy jednorázově za vypracování a dodání dokumentace. V případě budoucích úprav, či nutnosti nějaký dokument doplnit, ať už z důvodu změny legislativy nebo proto, že se rozhodnete rozšířit svou činnost, máte tuto změnu či doplnění zdarma.

 

Zaštítíme i školení, revize a kontroly

Mít v pořádku dokumentaci nestačí. Je také nutné, aby byli pracovníci řádně proškoleni. I v tomto směru nabízíme řešení. Poskytujeme celou řadu kvalitních školení BOZP a školení PO, kde si kromě teorie vyzkoušíte i praxi, například hašení hasicím přístrojem. Poskytujeme také špičkové školení první pomoci s figurínou pro nácvik resuscitace i s figuranty se simulovaným zraněním. Poskytujeme také školení řidičů referentů, které ozřejmí legislativní problematiku řízení firemního vozidla, ale i ryze praktická školení, například k obsluze nejrůznějších nebezpečných strojů. 

V Rescue Group poskytujeme komplexní řešení BOZP a PO pro vaši firmu či provozovnu. Nabízíme paušální baličky služeb, kde se o klienty staráme jako o vlastní firmu. Zajistíme vše od dokumentace po proškolení pracovníků. Revize, kontroly a výjezdy k pracovním úrazům jsou zahrnuty v ceně paušálu a to 24/7. S naším softwarovým řešením pak budete mít veškerou svou dokumentaci a podklady vždy po ruce a online.

 

Co je BOZP

BOZP je zkratka pro slovní spojení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Je to soubor pravidel, která upravují bezpečnost práce, aby se na pracovišti minimalizovalo a předcházelo riziku úrazu. Ruku v ruce s BOZP jde požární ochrana (PO), což je soubor pravidel zaměřený na předcházení vzniku požáru a případné vypořádání se s ním pokud vznikne. Tato pravidla jsou upravena zákony a jsou povinností každého podniku a podnikající fyzické osoby. Podnikající subjekty se těmito pravidly musí řídit a mít i potřebnou dokumentaci. BOZP upravuje zákon zákon č. 309/2006 Sb. Požární ochranu pak upravuje zákon č. 133/1985 Sb., pod odkazem naleznete i soubor vyhlášek, které pravidla požární ochrany rozšiřují.

Legislativa upravuje a popisuje pravidla pro nejrůznější druhy provozů. Navíc je nutné zajistit potřebnou dokumentaci, ve které se dokážete orientovat a konečně i bezpečnost práce dodržovat. Tím docílíte jednak toho, že minimalizujete nebezpečí úrazu i jiného incidentu, a také toho, že hladce projdete případnou kontrolou a nebude vám hrozit pokuta od orgánů státní správy. Povinností každého zaměstnavatele je dělat pravidelné kontroly BOZP, jak zhlediska dokumentace, tak z hlediska postupů a eliminace rizik.

 

Potřebujete spolehlivě řešit BOZP?

Kontaktujte nás