Revize požární ochrany

Stejně tak jako je nutné dostát legislativním požadavků požární ochrany, je nutné prvky PO pravidelně kontrolovat a některé například podrobovat tlakovým zkouškám. S naším servisem se o nic starat nemusíte, zajistíme revizi veškerých požárně bezpečnostních prvků i jejich případnou výměnu. Jednoduše řečeno, udržíme pro vás vše v nejlepším možném stavu.

Servis prvků PO od A do Z

Revizi podrobujeme pasivní prvky požární ochrany, jako požární ucpávky, dveře i požární klapky PKTM, PSUM.

Kontrolujeme také hasicí přístroje, vnější a vnitřní hydranty, včetně tlakových zkoušek.

Prověříme i další prvky PO jako jsou kouřová čidla, suchovody, panikové kování, zkrátka vše co je třeba. 

Revize PO děláme tak aby vše odpovídalo vyhlášce č. 246/2001 Sb., která tuto problematiku upravuje.

Relativní novinkou v legislativě je, že kontroly a revize požární ochrany musí dělat buď technik PO s osvědčením nebo odborně zpusobilá osoba požární ochrany (OZO PO). Již není možné, že revize provádí výrobce daného prvku ochrany, například před rokem 2017 mohl revizi požárních dveří provést technik proškolený výrobcem, dnes je již třeba mít osvědčení PO. Naši technici PO mají osvědčení všichni.

Pravidelné revize požární ochrany od nás můžete mít v ceně v rámci paušálu, čímž vám odpadne přinejmenším jedna starost. Vše totiž ohlídáme za vás.

 

Potřebujete revize požární ochrany?

Kontaktujte nás