Požární ucpávky

V Rescue Group nabízíme kvalitní instalace a revize požárních ucpávek. V závratných výškách pracujeme na vaší vyšší bezpečnosti. Při propuknutí požáru, pomocí požárních ucpávek výrazně zpomalíte šíření požáru včetně kouře a ochraníte tak svůj majetek i životy pracovníků.

Instalace požárních ucpávek

Kontrolujeme požární prostupy, které je třeba vyplnit požární ucpávkou a vyplníme je.

Jsou to všechny přechody kabeláleže či potrubí mezi požárními úseky.

Ucpávky při instalaci upravujeme na míru otvoru, který mají vyplnit.

Revize požárních ucpávek

Provádíme revize všech požárních prostupů a hledáme nevyhovující místa.

Kontrolujeme zda ucpávky nemají praskliny a jsou připraveny plnit svůj účel.

Během revize vyměníme poškozené ucpávky a instalujeme nové, tam kde chybí.

Požární ucpávky jsou vynikajícím prvkem v soustavě protipožárních opatření. Jsou to ucpávky, které vyplňují prostor ve stěně, kudy prochází do vedlejší místnosti, respektive do dalšího požárního úseku, kabeláž, trubky nebo cokoliv jiného. Těmito průduchy, jakkoliv malé mohou být, se v případě požáru může šířit oheň a kouř. Požární nebo protipožární ucpávka chcete-li, tomuto šíření efektivně zabraňuje a poskytne tak více času jak na evakuaci osob, tak na uhašení požáru a zamezení větších materiálních škod.

Požární ucpávka není jenom obyčejná zátka. Je vyrobená z materiálu, který má podíl grafitu a v situaci, kdy se k ní blíží požár a zvedne se okolní teplota, tak zátka naboptná, zvýší svůj objem, a tím efektivně ucpe jakoukoliv netěsnost a zabraní tak rozšíření požáru včetně prohoření kabelů. 

Jak dlouhou dokáže ucpávka odolávat požáru závisí na materiálu a jeho třídě odolnosti. Děláme ucpávky, které vydrží od třiceti do stodvaceti minut.

 

Potřebujete požární ucpávky?

Kontaktujte nás