Kontrola budov

Revize budov z hlediska BOZP a PO je pravidelná a komplexní kontrola, která je důležitá jak pro udržení dlouhodobné bezpečnosti vašeho provozu, ale i pro pojišťovny v rámci likvidace nějakého incidentu. Jedna z prvních věcí, na které se taková pojišťovna ptá, je stav vašich revizí.

Zkontrolujeme i budovy

V rámci kontroly objektu se pololetně zkontrolují všechny aspekty, které musíte dodržet.

Kontroluje se, zda je v pořádku a k dispozici veškerá nutná dokumentace.

Zda jsou pracovníci řádně proškolení a vědí jak se případně evakuovat, že mají určené požární hlídky a že nejsou zastavěné únikové cesty.

Ve velkých provozech se kontroluje také obsazenost pozice bezpečnostního technika a zda jsou v pořádku prvky požární ochrany. Zkrátka zda je vše tak, jak má. V neposlední řadě se také kontroluje nezastavěnost únikových cest a požární hlídka, která je povinná pro větší podniky, takovouto komplexní revizi od Rescue Group můžete mít například také v rámci našich paušálních balíčků.

 

Potřebujete kontrolu budov?

Kontaktujte nás