Poškození bederní páteře nově jako nemoc z povolání

Nově se zařadí do seznamu nemocí z povolání těžké poškození bederní páteře způsobené dlouhodobou těžkou fyzickou prací. Stane se tomu tak od roku 2023. Jedná se o deítky případů ročně, kdy toto onemocnění výrazně poškodí zdraví zaměstnanců.

Zaměstnanci tak budou moci čerpat náhradu ušlého zisku a náklady na zdravotní léčbu od svého zaměstnavatele. Právo k pobírání náhrad určí oprávněný lékař, neboť neexistuje žádná listina vypovídající o profesích, kterých se toto odškodnění týká. Pravděpodobně toto odškodnění nebudou moci pobírat administrativní pracovníci, neboť se nejedná o dlouhodbou namáhavou fyzickou práci, ale dlouhodobé sezení na židli. 

Nemoc z povolání je definována jako špatný zdravotní stav, vzniklý kvůli nevyhovujícím pracovním podmínkám na pracovišti. V případě zamítnutí definice zdravotního problému jako nemoci z povolání, existuje zde právo odvolat se do 10 dnů od zamítavého verdiktu ve stejném zařízení, kde byl udělen. Dále už to řeší správní úřad, který rozhodne o finálním verdiktu.