Den dětí s Rescue Group

Začátkem školního roku jsme měli tu čest a radost účastnit se společenské události dne dětí relizované firmou Faiveley, kde naše společnost, Rescue Group, představila nejen zábavné, ale i poučné aktivity zaměřené především na BOZP a PO. Naším primárním cílem bylo otevřít dětem a zároveň i dospělím dveře do světa bezpečnosti. Víme, že udržet dětskou pozornost není úplně tak snadné, proto jsme se snažili celou akci vést v interaktivním duchu s maximálním zapojením dětí do různých aktivit a myslíme, že se nám to celkem povedlo. Skloubili jsme tak učení se zábavou.

Stánek společnosti Rescue Group s vybavením

Simulace skutečných zranění

Naše expozice na této akci byla plná interaktivních prvků, které zaujaly nejen dětskou, ale i rodičovskou pozornost. Na centrálním místě celé událoti jsme rozložili malý stánek, kde jsme měli veškeré potřebné vybavení od hasicích přístrojů, až po umělé figuríny. Speciální barvivo, které bylo k dispozici, umožnilo simulovat realistická zranění. Děti se mohly stát dočasnými "lékaři" a pokusit se o jejich ošetření. Na figurínách si děti vyzkoušely poskytnutí první pomoci v různých situacích.

Simulace skutečného zranění pomocí umělého barviva

Hašení požáru

Jednou z nejoblíbenějších ativit celého eventu bylo bezesporu hašení reálného požáru. Naši malí návštěvníci měli možnost stát se skutečnými hrdiny a vyzkoušet si jaké to je hasit oheň. S hasicími přístroji v rukou a širokým usměvem jsme vytvořili vzrušující atmosféru. Zářivé oči a nadšení s nimiž se děti pustily do tohoto dobrodružství, nám potvrdily, že bezpečnost může být nejen důležitá, ale také zábavná.

Děti hasí reálný požár

Bezpečnost a ochrana jako priorita

Věděli jste, že každý třetí den zemře v České republice jeden člověk následkem pracovního úrazu? Bezpečnost na pracovišti a dostatečná prvence hrají nesmírně důležitou roli v profesním životě lidí. Naše portfolio aktivit je velmi rozmanité. Nezaměřujeme se pouze na BOZP a PO. V rámci svých aktivit poskytujeme profesionální školení vedená předvším prakticky. Dále zajišťujeme pravidlené revize tak, aby vaše zařízení byla servisována včas a v nejvyšší kvalitě

Den dětí byl nejen zábavným, ale také vzdělávacím zažitkem, což bylo naším primárním cílem. Celou akci doprovázela nafukovací atrakce v podobě skákacího hradu se skluzavkou, která dodala celému dni ještě větší rozměr dětské zábavy a radosti. Tímto bychom chtěli poděkovat společnosti Faiveley, že nám poskytla možnost šířit povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Dětský den se společností Rescue Group

Doufáme, že jsme přispěli k budoucí bezpečnosti těch nejmenších a ukázali, že bezpečnostní dovednosti mohou být předávány i zábavnou formou. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a stali se součástí této skvělé události. Se zájmem očekáváme další příležitosti sdílet s vámi naše znalosti a podporovat bezpečnější prostředí pro všechny.

 

Jsme připraveni vám poskytnout nejlepší služby v oblasti bezpečnosti

Kontaktujte nás

Publikováno: 11/2023