Bezpečnostní tipy pro řidiče referenty

Bezpečnost na silnicích je důležitá pro každého a jízda autem je běžnou součástí pracovního života mnoha zaměstnanců, zvláště pro ty, kteří pracují jako řidiči referenti. Řidiči referenti se vydávají na cesty za účelem plnění svých pracovních povinností, a jak bezpečně řídí, má vliv na jejich vlastní bezpečnost, bezpečnost ostatních na silnici a také na pověst jejich zaměstnavatele. Přestože je to každodenní rutina, může být také nebezpečná, pokud se nedodržují správné bezpečnostní postupy. Bez ohledu na to, zda jste kurýr, stavební dělník, obchodní zástupce nebo manažer putující na schůzky, bezpečnost na silnici by měla být vaší prioritou číslo jedna. Mnoho řidičů bere řzení jako samozřejmost a nebere řízení vážně.

Trocha statitiky

Fakt, který je všem známý a tím je nejvyšší nehodovost v letních měsících. Během letních prázdmin dochází každoročně k nárůstu dopravních nehod oproti ostatním obdobím. Tento trend již po několik obodbí přetrvává. Na druhou stranu nejnižší počty dopravních nehod se evidují začátkem roku v období od od února do dubna. Hlavní příčinou dopravních nehod je obecně nedbalost řidičů a to zejména nepozornost, ke které ve většině případů dochází díky dnešním mobilním telefonům. Nicméně nedbalost je obvykle spojena s nehodami nižšího rázu, které nebývají smrtelné. Pokud jde o tragické případy s úmrtím, tak je viník často na jiné straně. Řidiči často nedokáží správně posoudit stav vozovky a přizpůsobit svou jízdu. Velkým rizikem je také mikrospánek, který může vést k nechtěnému vybočení z jízdního pruhu do protisměru.

Statistiky naznačují že zhruba 30%40% všech dopravních nehod je spojeo s pracovní činností, Do těchto statistik spadají jak nehody způsobené přímo během pracovní doby, tak i nehody způsobené během cesty do a z práce. Tento fakt posiluje a zdůrazňuje důležitsot bezpečnosti při řízení mezi zaměstnanci.

Tipy pro řidiče:

Plánování trasy

Než vyrazíte na cestu, pečlivě plánujte svou trasu. Zohledněte dopravní podmínky, stav silnic a předpověď počasí. Volba optimální trasy může snížit rizika nehody a ušetřit čas. Můžete se tak vyhnout doprvním špičkám, potenciálním překážkám a zároveň se tak vyhnou stresu na silnici ze zpoždění. K plánování trasy můžete využít chytrých aplikací jako je Google maps, Waze apod.

Plánování trasy navigace pomocí mobilní aplikace v držáku z pohledu řidiče

Pravidelná údržba vozidla

Stav vozidla je klíčový a musí být pravidelně udržován. Pokud jezdíte pravidelně jiným vozidlem, vždy před vyjetím proveďtě rychlou revizi. Kontrolujte pneumatiky (tlak), brzdy (brzdová kapalina), hladinu oleje, světla, povinnou výbavu, zelenou kartu a další důležité součásti vozidla dle charakteru vaší cesty. Taková to jednoduchá kontrola vám může ušetřit čas a eliminuje možné potenciální problémy na vozovce.

Dodoržování předpisů

Základním kamenem bezpečné jízdy je bezesporu dodržování dopravních předpisů. Nepodléhejte pokušení překračovat povolenou rychlost, když jedete služebním vozem, neignorujte dopravní zančky a buďte ohleduplní k ostatním řidičům na vozovce.

Nepředvídatelné události 

Na silnici se mohou stát nepředvídatelné události. Buďte připraveni na poruchu vozidla, nehodu nebo změnu počasí. Mějte v autě nouzovou výbavu, popřípadě hasicí přístroj a vždy si pamatujte, že bezpečnost je důležitější než cíl cesty. Nikdy nevíte co se může stát, buďte připraveni na ty nejhoší situace včetně nutnosti poskytnout první pomoc nebo hasit požár.

Přestávky

Pokud vás čeká dlouhá cesta, dělejte pravidelné zastávky. Obecně se doporučuje zastavit alespň každé dvě hodiny pro prtáhnutí, vykonání potřeby a odpočinutí. toto by vám mělo dostatčeně pomoci v soustředěnosti a rychlé rekci během jízdy.

Komunikace a informovanost

Pokud jste součástí týmu řidičů, udržujte s ostatními komunikaci. Sdílejte informace o stavu silnic, dopravních nehodách nebo jiných potenciálních nebezpečích, abyste pomohli ostatním vyhnout se problémům.  V případě, že se setkáte během své jízdy s nějakými problémy týkajícími se vozidla, nespavosti, náročnosti cesty, určitě je nahlašte svému zaměstnavateli popřípadě manažerovi. 

Tipy pro zaměstnavatele:

Školení

Školení řidičů referentů jsou klíčová pro zajištění bezpečného chování na silnicích. Zaměstnavatelé by měli nabídnout svým zaměstnancům možnost účastnit se různých typů školení, která pokrývají celé spektrum od základních dovedností řízení až po pokročilé techniky defenzivního řízení. Tyto školení mohou obsahovat i informace o poskytování první pomoci a postupech v případě nehody.

Školení řidičů referentů na obrázku je školící dráha s kužely

Politika bezpečného řízení

Vytvořte a prosazujte jasnou politiku týkající se bezpečného chování na silnici. Zahrňte do ní pravidla týkající se rychlosti, používání mobilních telefonů za volantem a povinnost užívání bezpečnostních pásů.

Výběr referentů

Při výběru řidičů je klíčové pečlivě prověřit jejich řidičské záznamy. Zaměstnavatelé by měli upřednostňovat uchazeče s čistými záznamy, kteří prokázali schopnost řídit bezpečně a odpovědně.

Stav vozidel

Udržujte všechna firemní vozidla v dobrém stavu pravidelnými kontrolami a údržbou. Zkontrolujte pneumatiky, brzdy, světla a další klíčové součásti vozidla.

Odpočinkvé časy

Zaměstnavatelé by měli garantovat, že řidiči mezi svými směnami dostatečně odpočívají. To obnáší dodržování limitů maximální pracovní doby a minimální délky odpočinku. Rovněž je důležité prověřovat, zda řidiči respektují dopravní předpisy a stanovené bezpečnostní přestávky.

Zpětná vazba

Poskytněte zaměstnancům zpětnou vazbu týkající se jejich jízdního stylu a chování na silnici. To může pomoci identifikovat oblasti potenciálního zlepšení a poskytnout konkrétní doporučení pro bezpečnější jízdu.

Zavedení sledovacích systémů

Použití sledovacího systému vozidel může pomoci monitorovat chování řidičů a identifikovat rizikové chování, jako je překračování rychlostních limitů nebo agresivní řízení.

Zaměstnanci řidiči referenti mají zodpovědnost za bezpečnou a efektivní jízdu. Dodržování těchto bezpečnostních tipů může nejen ochránit vás a vaše spolucestující, ale také přispět k bezpečnosti všech uživatelů silnic. Buďte vzorem pro ostatní řidiče a vždy si pamatujte, že bezpečnost je na prvním místě.

Potřebujete poradit se školením svých zaměstnanců?

Kontaktujte nás

Publikováno: 02/2024